Åpner for å bygge fire nye fengsler innen 2040

I dag kommer stortingsmeldingen om kriminalomsorgen. Hva skjer med fengselet på Slidreøya?

Budsjettkompromiss med store utfordringar

Eigedomsskatt på fem promille, nedlegging av Lomen barnehage, kutt i rundt ti stillingar elles - og avgjerd før 1. april om Røn skule


– Ikke aktuelt å legge ned fengsel

Vestoppland fengsel, Slidreøya:

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen uttaler til Frp-kollega at det ikke er aktuelt å legge ned fengselet på Slidreøya i 2015.

...

Fylkestinget støtter Valdres sin kamp for arbeidsplassene

Fylkestinget i Oppland ser med stort alvor på den situasjonen Valdres-regionen nå står oppe i.

...

Storstilt fakkelmarkering på Fagernes i kveld

I kveld klokka 20.00 er det aksjonen "Nok er nok - La Valdres leva" på Fagernes, etter at Valdres har opplevd et ras av arbeidsplasser på kort tid. Stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Stine Renate Håheim kommer.

...

– Nok tap av arbeidsplasser

Ordfører Kåre Helland sa klart i fra under felles formannskapsmøte for Valdres torsdag.

Årets viktigste julesang

Hør intervjuer og de innsatte ved Vestoppland fengsel på Slidreøya synge sangen sin for at soningsplassene skal bestå. Foto: Geir Helge Skattebo


Olaf Nils Diserud (Frp) legger politisk press

Olaf Nils Diserud (Frp) og Eivind Brenna (V) reiser sammen inn til Oslo for å arbeide for framtida til fengselet på Slidreøya.

...

Slidreøya foreslått nedlagt

Nok en sjokkmelding til Valdres om utfasing av 17 statlige arbeidsplasser

...

Skule og kultur engasjerer

Ei kort orientering om ny organisering vart til lang og ganske heit debatt