Lundeskogen asylsøkermottak skal legges ned:

Reagerer sterkt på UDI’s utspill


Fortvilte beboere klamrer seg til håpet

Familien Husseini fra Iran har bodd på Lundeskogen i sju år. De frykter for hva som nå vil skje med dem nå

De ansatte på Lundeskogen har levd med usikkerheten siden juli

I kveld får mottaket sju nye beboere. Men ved nyttår stenges dørene.

Lovar avgjerd om mottaket

Lundeskogen mottak i Røn