Lovar avgjerd om mottaket

Lundeskogen mottak i Røn