1,25 millioner kroner til helsestasjon og skolehelsetilbud i Valdres

Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget 1.250.000 kroner til helsestasjon og skolehelsetjenestetilbud i Valdres.

DEL

VALDRES: Regjeringen fortsetter satsingen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

Fordelt etter søknad

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. Minst 269 kommuner har søkt tilskudd. I tillegg kommer 10 interkommunale eller bydelsovergripende søknader hvor flere kommuner/bydeler søker tilskuddsmidler sammen. Nesten alle søknader er helt eller delvis innvilget. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk.

Disse har søkt om midler:

  • Øystre Slidre kommune søkte på interkommunalt grunnlag om styrking av skolehelsetjenesten ved Valdres vidaregåande skule og helselos. Søknadsbeløpet på styrking av skolehelsetjenesten var på 1 million kroner, og hele dette beløpet er innvilget. Det ble søkt om 720.000 kroner for helselos, dette er ikke innvilget.
  • Vestre Slidre kommune helse og omsorg søkte om midler til helsestasjon for ungdom og gruppekonsultasjoner. Søknadsbeløpet på 250.000 er helt innvilget.
  • Etnedal kommune har søkt om 756.000 for tidlig innsats for forebygging av tilpasningsvansker og frafall i skolen. Dette ble ikke innvilget.

Artikkeltags