Gå til sidens hovedinnhold

10 kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tan­ter med brev til kom­mu­nen: Vil ikke leg­ge ned i Beg­na­da­len og He­da­len

Kom­mu­ne­ad­mi­nist­ra­sjo­nen i Sør-Aurdal fore­slår å leg­ge ned sko­len i Beg­na­da­len og ung­doms­trin­net ved sko­len i He­da­len. Det er det ikke fler­tall for i kom­mu­ne­sty­ret.

For abonnenter