I mars ba Kunnskapsdepartementet alle universitetene og høyskolene om å melde inn kapasitet til å ta imot ekstra studenter. Basert på dette og et forslag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, er nå fordelingen av de ekstra studieplassene klar.

140 av de nye studieplassene går til Norges største universitet, NTNU, mens Universitetet i Bergen (UiB) får 125 og Universitetet i Oslo (UiO) får 100 studieplasser. I tillegg til de ti universitetene får sju vitenskapelige høyskoler og seks høyskoler ekstra studieplasser.

Høgskolen i Innlandet er blant de sistnevnte og får i likhet med både Høyskolen Kristiania og Høgskolen på Vestlandet flest blant disse, med 50 plasser hver.

– Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. En del av dem som kommer hit ønsker å ta høyere utdanning, men oppfyller ikke alle krav. Utdanning og arbeid er nøkkelen til integrering. Derfor vil vi foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). For å hjelpe ukrainske flyktninger inn i norsk høyere utdanning, endrer regjeringen også opptaksreglene. Det er den enkelte institusjon som behandler søknadene og vurderer søkernes kvalifikasjoner.

– Jeg er glad for at universitetene og høyskolene har kastet seg rundt for å ta imot studenter på flukt. Vi ser at mange strekker seg langt for å lage gode tilbud tilpasset de nye studentene, med flere kurs på engelsk, fleksible løsninger og tilpassede undervisningsopplegg, sier Borten Moe.

«En del av den økte utdanningskapasiteten skal brukes til kompletterende utdanninger. Flyktninger med sykepleier-, lærer- eller ingeniørutdanning fra land utenfor EU og EØS trenger ekstra utdanning for å få godkjent utdanningen og utøve yrket sitt i Norge. I stedet for å måtte ta hele utdanningen på ny, kan de ta kompletterende utdanning ved OsloMet eller NTNU», opplyser regjeringen.