104-årig «kalenderpike»

De er fargerike og gir full gass sjøl om samtlige har bikka åtti år med god margin. I sommer ble de fotografert i all sin skrud og blir å se som «kalenderpiker» på glansa papir.