11 smittede i Innlandet fikk beskjed om at de ikke hadde korona. Ingen i Valdres

Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for Covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet. Feilen medførte at 22 pasienter fikk feil prøvesvar: