NORGE: Vinterens bestandsregistrering av ulv i Norge pågår for fullt, og det er hittil påvist 111–116 ulver innenfor landets grenser.

Høgskolen i Innlandet

44–45 ulver er kun påvist i Norge, og 54–57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 13–14 ulver så langt har usikker grensestatus. Det skriver Rovdata i en pressemelding.

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Ønsker tips fra publikum

Det har vært dårlige sporsnøforhold i deler av vinterens registreringssesong, men det gjenstår fortsatt mye sporinger av ulv, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid før den avsluttes 31. mars.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2021, sier Jan Wilberg i Statens Naturoppsyn.