1315 har søkt om dagpengar i Valdres

Om lag kvar sjuande arbeidstakar i Valdres går no på dagpengar.