LEIRA: 14 førere var litt for ivrige på gassen og ga feriepengene bein å stå på. Høyeste hastighet ble målt til 83 km/t.

To førere ble også ilagt et forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon. Fra 1. februar økte dette forelegget til 9700 kroner og tre prikker.