15.000 kroner i bot til en i husstanden for å være ulovlig på hytta

Lensmann Kristoffer Magnus Tessem i Valdres uttalte til avisa tidligere i dag at han avventet retningslinjer fra Riksadvokaten om hvordan politiet skal håndheve og eventuelt straffeforfølge brudd på de nye forskriftene i forhold til ulovlig opphold på fritidseiendom.