15 mill. kroner fordelt til flomforebygging i Innlandet – 605.000 til Valdres

Fylkesmannen i Innlandet har tildelt midler til tiltak som raskt kan settes i gang for å hindre flomskader. I Valdres har Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Øystre Slidre fått til sammen 605.000 kroner.