155.000 kroner i Lenningen-midler – disse fem fikk penger denne gangen

Formannskapet i Etnedal har vedtatt det årlige tilskuddet til lag og foreninger som har søkt Lenningen-midler inneværende år.