1

Speilblank Strøndafjord,

i kommunen nord.

Bjørkelauv, på kvite stammo,

å, so fine rammo.

2

Ei bygd i finaste stas,

solé glitra i stogoglas.

Flagg i raudt, kvitt og blått,

ein nasjonaldag so flott.

3

På Ivarshaug vi møttest,

med utsikt nord og sør, aust og vest.

Tøpptrimma musikklag

ga lyd på festens dag.

4

Tuva (Rognås) med hjartevarme ord,

helste til oss her nord.

Ein ungdom med stødige steg,

ho har livet føre seg.

5

Vi mintest og den store son,

ut han reiste, på ei von.

Til "Køben" og Roma det bar,

vart verdskjent bilethoggar.

6

Bygdeguten som vart so stor.

Flatåker'n forma i gips og marmor.

Dåpsenglen i kyrkja vår,

er brukt i mange år.

7

Etter tale, song og musikk,

då til kyrkja vi gikk.

Innomhus i heilagdom,

her er store rom.

8

Etappe to, til skulen vår,

i barnetog dei minste går.

Til leikeplassen dei lengta,

og premie kunne henta.

9

Kroppen vart litt sliten,

både for stor og liten.

Brus og pølse i mengdevis,

gjevast var nok saftis.

10

Festsal pynta, og langbord ute,

maidagen var i rute.

Heimebakst og kaffetår,

slik er det kvart år.

11

Mangt bør klaffe 17. mai,

dagen vi er so glad i.

Med dugnadshender frå fleire lag,

i Ulnes vart det ein festdag.