NORD-AURDAL: Det er liv og røre i gangene på Nord-Aurdal barneskole (NABS) om dagen. Fjerdeklassekorpsene har starta forberedelsene til 17. mai med marsjtrening og små konserter. Da avisa møtte dem på NABS, var de innom i forskjellige klasserom og spilte for sine medelever. Både elever og lærere som fikk besøk var imponerte over hva disse ungen musikerne hadde klart å øve inn i løpet av vinteren.

Fin trening

Etter endt konsert ble korpset oppstilt i gangen utenfor, for så å marsjere i slutta orden til neste klasserom. Det var ikke like lett å få et korps på omtrent 20 musikere gjennom dører og opp trapper, men med litt hjelp og godt humør kom alle fram til målet.

På spørsmål fra avisa om de gleda seg til 17. mai, var det en entusiastisk gjeng fjerdeklassinger som nærmest jubla ut et rungende ja, men at de kanskje grua seg bitte litt også, med tanke på at de skulle marsjere helt fra skolen til museet.

På NABS er det tre fjerdeklassekorps. Disse øver hver for seg på tirsdager og torsdager, og er inndelt klassevis, a, b og c. Totalt er de cirka 60 stykker! Det er Birgitta Eraker, Bjørn Magne Nyhagen og Simen Motrøen som står for undervisning og organisering av klassekorpsene på Nord-Aurdal barneskole. Da fjerdeklassingene fra NABS opptrådte sist, i kjelleren på Scandic Valdres, ble de slått sammen til et stort korps. Også på Ulnes Montessoriskule er det klasskorps. Disse ledes av Bjørn Magne Nyhagen.

Korps i skolen – eller klassekorps

Ordninga starta som Korps i skolen, men etter hvert har noen gått over til å kalle det Klassekorps. Som navnet tilsier er dette musikkorps basert på klasser i grunnskolen. I Nord-Aurdal er det fjerde trinnet om har korps, mens i Vestre Slidre og Vang er det 3. trinnet som har dette opplegget. Det er cirka 25 unger med i klassekorpsene både i Vang og Vestre Slidre. I Sør-Aurdal er det både tredje og fjerde trinn som har klassekorps. Begnadalen skole har ikke hatt klassekorps i år, men fra høsten starter de opp igjen med 15 elever. I Bagn er det også klassekorps. Fire av seks Valdres-kommuner benytter seg i dag av tilbudet.

Ideen bak klassekorpsene er å få opp igjen rekrutteringa til skolekorps og seinere amatørkorps. Mange skolekorps i landet har de siste årene enten blitt slått sammen eller blitt lagt ned på grunn av for få medlemmer.

At ideen virker, er Sør-Aurdal et godt bevis på. Der har de som følge av entusiasmen rundt klassekorpsordningen nå starta et felles skolekorps der unger og ungdom fra hele kommunen er velkommen, forteller Bjørg Strandbråten, rektor ved Begnadalen skole.

Korpsnett Norge

Denne korpssatsinga innen skolen er organisert gjennom Korpsnett Norge. Dette er landsomfattende organisasjon med cirka 3500 medlemmer fordelt på 115 korps, som Jan Erik Helleren fra Vestre Slidre jobber som musikkonsulent for. De har hovedsete på Kjeller ved Lillestrøm. Helleren forteller at det er Korpsnett Norge som eier instrumentene og som låner dem ut til klassekorpsene.

– Det har blitt en del reising, så å si over hele landet, sier Helleren, men han får også gjort mye fra heimekontoret. Han forteller videre at han har en halv stilling i Korpsnett Norge, og at han fortsatt jobber i kulturskolen og som dirigent for flere korps i Valdres.