17 omkom i trafikken i Innlandet i fjor – disse vegene er mest utsatt

I 2020 omkom 17 personer i trafikken i Innlandet. Det var fem personer mer enn i 2019.