2 millioner til Ridderrennet på statsbudsjettet 2021

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om statsbudsjettet for 2021. De setter av 2 millioner kroner til Foreningen Ridderrennet i statsbudsjettet. Det ble sendt ut som en pressemelding fra Ridderrennet onsdag ettermiddag.