235 færre kvinner på fem år: Fol­ke­ta­let ra­sar ned i Valdres og resten av Dist­rikts-Norge

Mens fol­ke­ta­let i Norge auka med 39.400 sis­te året, ra­sar det ned i Bygde-Norge – også i Vald­res.