SLIDRE: «Det har i dag kome resultat på 24 positive testar (testane vart teke måndag). Dei positive testane er både blant elevar ved Vestre Slidre skule og vaksne innbyggjarar. Nasjonale retningsliner for oppfølging av smittesituasjonen blir fulgt», skriv Vestre Slidre kommune.