Valdres: Øystre Slidre Sanglag får 25.000 kroner fra ordningen, og tilskuddsordningen «Aktivitetsmidler for kor» er en nasjonal støtteordning for kor. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser, heter det i ei pressemelding fra musikk.no.