4.000 brudd på arbeidsmiljøloven – i måneden

Sykehuset Innlandet har mellom 3.000 og 4.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hver måned.