29 4H-ere ble markert med 4H-plaketten

Plakettmottakere fra Valdres: Fra venstre Nora Haugen, Ildarnstad 4H, Thea Tennefoss Hovda, Åsvang 4H, Halvor Killi Grønhaug, Ildjarnstad 4H, Kjersti Bjone Fekjær, Ildjarnstad 4H, Inger Marie Gunderhuset, Ildjarnstad 4H og Gunhild Myrvang Bakke, Ildjarnstad 4H. 
Marie Grytnes Jordet, Ronja Grønbeck og Lars Martin Grøv, alle Ildjarnstad 4H var ikke tilstede.

Plakettmottakere fra Valdres: Fra venstre Nora Haugen, Ildarnstad 4H, Thea Tennefoss Hovda, Åsvang 4H, Halvor Killi Grønhaug, Ildjarnstad 4H, Kjersti Bjone Fekjær, Ildjarnstad 4H, Inger Marie Gunderhuset, Ildjarnstad 4H og Gunhild Myrvang Bakke, Ildjarnstad 4H. Marie Grytnes Jordet, Ronja Grønbeck og Lars Martin Grøv, alle Ildjarnstad 4H var ikke tilstede. Foto:

Av
DEL

OPPLAND: For å motta 4H-plaketten med vitnemål må en ha gjennomført minst sju år med et selvvalgt 4H-prosjekt fra en er 12 år. Mange starter som aspiranter når det er 10 år, men det er først fra en er 12 år at veien mot 4H-plaketten starter. Vitnemålet viser hvilke prosjekt en har jobbet med og de ulike styrevervene en har hatt gjennom årene.

4H sitt formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Dette la Ingri Grøningsæter Silli, fylkesstyreleder i 4H Oppland, vekt på da hun åpnet plakettfesten. Det er uendelig mange aktivitetstilbud i dag med mange fristelser. Miljøet i 4H er viktig og hun kan med hånden på hjerte si at det er trygt å være med i 4H. Vi er mange og ulike, men fortsatt en stor felles gjeng i 4H der samhold og stemning er best i Oppland. Dere har deltatt på masse kurs og leire. Dere har opplevd mye moro og lite søvn. Vitnemålet dere får i dag er et slags kursbevis på hva dere har gjort i 4H. 4H har vært med og forma dere til den dere er. Noen av dere har brukt halve livet deres i 4H. Dere har lært å ta ordet på medlemsmøter, kurs, leire, årsmøter i fylket og dere har lært å delta på leir og noen også å arrangere leir. Dere har lært at solkrem er best i ansiktet og ikke i en rotete bag.

Som fylkesstyreleder var hun stolt av å stå her i dag sammen med plakettmottakerne. 4H livet slutter ikke her i dag, nå håper hun de fortsetter i 4H som alumner.

Endre Mork, plakettmottaker fra Fiolen 4H i Fåvang, fortalte om sin veg til 4H-plaketten. Han har tre eldre søsken som alle har vært aktive i 4H og det var naturlig for han å bli med. Det ble fortalt om måneskinnsturer, aking i setervegen og pizzatevling i familien etter 4H-møter og fristelsen til å bli med var fattet.

Som sitt første 4H-prosjekt valgte han baker’n. Gjennom arbeidet med prosjektene har han lært å lage plan, melding, regnskap og budsjett. Det hendte målene for prosjektet ble vel ambisiøst, men klarte alltid å komme seg i mål med nok fisketurer, tove sitteunderlag eller å skru sammen en moped.

Gjennom sine år i 4H har han opplevd mye og utviklet seg masse. Fra vervene i Fiolen 4H der han lærte å føre møteprotokoll og å ta ordet både i klubben og på fylkesårsmøtet, tok han mot til seg og ble med i Ungdomsrådet i Ringebu Kommune og arbeidet med MOT på ungdomsskolen. Veien videre har gått til Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutvalg. Hadde ikke turt dette uten balasten han har fått fra 4H.

Endre har med seg mange gode minner fra lands- og fylkesleire og nevnte spesielt varmen på landsleiren på Tautra til da vi bodde i ei myr på nordisk leir i Finland som to kontrastfulle minner.

Ivar Odnes, Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, hilste 4H-erne og stor for utdelingen av 4H-plaketten. I sin hilsningstale startet han med at alle bildene og det han hadde hørt viser et enormt samhold. 4H er bygd for å bygge et grunnlag for holdninger til hverandre og respekt for hverandres kjønn. Han trakk fram viktigheten må utvikle en samfunnsengasjert ungdom.

Endre Mork sin tale der han fortalte om tryggheten i 4H som har gitt han mot til å gå videre i andre organisasjoner. Ingri Silli sin erfaring fra 4H og som fylkesstyreleder som har gitt henne dagens drømmejobb.

Dere avslutter en periode i livet og skal nå videre i et nytt liv med nye engasjement.

Ivar avsluttet med Bruheims dikt om «å høre til». Det sier så mye om hva dere har opplevd. Å ha et sted å vokse opp, ha ei rot å se tilbake til. Ikke alle har det. Vi har flykninger og andre i samfunnet som må bygge nye liv.

Artikkeltags