INNLANDET: Påbud om hjemmekontor er et av flere smitteverntiltak. NHO-undersøkelsen avdekker bekymring.

– Mange bedrifter opplever nå en større slitasje på de ansatte og flere er bekymret for både trivsel og lavere effektivitet. Disse to henger tett sammen. Det er derfor ekstra viktig at vi nå har fokus på tett dialog mellom ledere og ansatte, slik at vi fanger opp de som mister motivasjonen, er nyansatt eller nyutdannet. Et godt arbeidsmiljø og trivsel er helt avgjørende for at folk skal levere godt på jobb, sier Kristiansen.

Les også

«Det er på tide å lempe på de nasjonale tiltaka»

– Skape sosiale soner

En av tre ledere frykter også at det blir vanskeligere å få ansatte tilbake på kontoret så mye som de ønsker etter denne nye runden med hjemmekontor.

– Et grep kan være å legge til rette for aktiviteter på kontoret som gjør at de ansatte ønsker å være der, og skape sosiale soner som gir en verdi man ikke får på hjemmekontoret. Det er likevel viktig at ledere og ansatte i fellesskap finner gode måter å jobbe på som både sikrer trivsel og produktivitet, sier Kristiansen.

Tall fra NHO-undersøkelse:

  • 61 prosent frykter redusert trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø for sine ansatte.
  • 56 prosent frykter lavere effektivitet.
  • 33 prosent frykter det blir vanskeligere å få de ansatte tilbake til kontoret så mye som de ønsker.
  • God dialog og tidlig innsats

Hybride arbeidsformer

– Når vi er tilbake til normalen må vi akseptere at det kan ta tid å finne hybride arbeidsformer som fungerer på hver enkelt arbeidsplass. Her må det være rom for å teste ut ulike løsninger, og ha en prosess rundt hva som fungerer best, både for arbeidsmiljøet og produktiviteten. Det er umulig å gi ett svar som passer alle bedrifter, og det er viktig at bedriftene tester ut og gjør justeringer underveis og at vi har med forskerne på den reisen. En del oppgaver krever god interaksjon mellom medarbeidere, slik som kunnskapsoverføring og utvikling av nye prosjekter. Innen disse områdene er det ønskelig at flere i større grad vender tilbake til kontoret, avslutter Kristiansen.

Krevende med nye arbeidshverdag

– Når hverdagen brått ble snudd på hodet ble det en svært krevende situasjon. Dette har vi stått i lenge, og det vil nok ikke avta med det første. For noen fungerer hjemmekontor veldig bra, for andre er det mer krevende. Dette må vi finne en løsning på som er tilpasset den enkelte, men også ta hensyn til produktivitet og arbeidsmiljø som tross alt er viktige faktorer, sier daglig leder i FindMy, Marit Mjøen Solem.