Fakta er at summen av kutt i dieselavgift, med økning i innblandingskravet, har ført til en reduksjon i pris per liter med bare seks øre fra nyttår. Seks øre! Det er monner ikke mye. Forklaringen på regnestykket kommer litt senere i dette innlegget.

Det er umulig å forstå Trygve Slagsvold Vedums skryt da statsbudsjettet ble lagt fram:

«Regjeringen tar på alvor utfordringene bedrifter, anleggsbransjen og vanlige folk opplever i hverdagen med raskt økende priser. Vi foreslår derfor redusert veibruksavgift slik at samlede avgifter på drivstoff reduseres».

Bedriftenes utfordringer? Vanlige folks hverdag?

Distrikts-Norge er helt avhengig av bilen. De aller fleste bruker dieselbil. Godstransport både til bygder og byer skjer også i stor grad på gummihjul. Veldig mange steder er det ikke noe alternativ. All norsk industri er avhengig av transporten for å gå rundt.

Lastebilnæringen kom seg gjennom pandemien praktisk talt uten offentlig støtte. Vår næring måtte dekke ekstrakostnadene selv. Lastebilnæringen opplevde i 2022 en kostnadsøkning på 17,7 prosent. (Kilde SSBs lastebilindeks etter 3., kvartal). Dieselprisene gikk opp med 50 prosent i løpet av et år. Riktignok har dieselprisene gått litt ned den siste tida, men det er helt uten hjelp fra norske myndigheter.

Seks øre? Tilbake til regnestykket. Dieselavgiften ble i statsbudsjettet redusert med rundt 17 øre literen. Samtidig ble det vedtatt at en større andel av hver liter diesel må være biodiesel. I fjor var 15,5 prosent. I 2023 er tallet 17,5.

Biodrivstoff er per i dag mye dyrere en vanlig diesel og et økt omsetningspåbud bidrar derfor til å dra prisen opp.

Ut fra dagens dollarkurs, som i stor grad påvirker prisen på biodiesel, er det altså en prisreduksjon på ca. 6 øre per liter totalt. Og de store prisstigningene i det internasjonale markedet spiser opp dette på et blunk. Det er ikke mye å skryte av for finansministeren. Tvert imot. Det er et klart løftebrudd. Ingen var så tydelige som Sp-lederen før han ble en del av regjeringa. Dieselavgiftene måtte ned!

«Uten lastebilen stopper Norge», har vært NLFs slagord i flere 10-år. Aldri tidligere har slagordet vært mer aktuelt.