750.000 til nett på Tein­vass­ås­en i 2019: Fonds­mid­lar sti­mu­le­rer næ­rings­ak­tø­rar i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kom­mu­ne er kjent for å sti­mu­le­re næ­rings­li­vet i ei­gen kom­mu­ne.