750 nye husstander i Valdres får snart 100 Mbit/sek bredband

Ujamt: Dette oversiktskartet med dekningsgrad viser store variasjoner fra kommune til kommune i Innlandet fylke.

Ujamt: Dette oversiktskartet med dekningsgrad viser store variasjoner fra kommune til kommune i Innlandet fylke. Foto:

Innlandet har økt fra hele 73 prosent til 80 prosent bredbandsdekning det siste året. Likevel ligger det nye fylket ni prosent under landsgjennomsnittet, og forskjellene mellom kommunene er for store.

DEL

Valdres: Vestre Slidre er blant kommunene med dårligst dekning, med en dekningsprosent på 30. I den andre enden finner vi Skjåk kommune med 98 prosent dekning. Forskjellene er meget store, og det vil Innlandet fylkeskommune gjøre noe med.

– For næringsbygg er forskjellene enda større. Det er altfor stor variasjon mellom næringsbygg og private husholdninger hvor næringsbygg har blitt underprioritert. Her må forskjellen utjamnes, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

35 av 46 innlandskommuner søkt

Skal Innlandet nå målet om landsgjennomsnittet på 90 prosent dekning, må Staten, Innlandet fylkeskommune og kommunene fortsette å legge betydelig penger i potten, sier Kristiansen.

I 2020 har 35 av Innlandets 46 kommuner søkt Innlandet fylkeskommune om støtte til breibandsutbygging. Prosjektenes verdi er på over én milliard kroner. Det er tildelt 74 millioner kroner av statlige midler, og ti millioner kroner er fra Innlandet fylkeskommune. I tillegg legger de 35 kommunene til sammen over 200 millioner kroner i prosjektpotten.

– Her har ordførerne i sum gjort en tydelig prioritering gjennom flere år for å bygge ut vår digitale grunnmur. Støtten av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), fylkeskommunen og kommunene selv er helt avgjørende for at også Innlandet skal nå 90 prosent dekningsgrad på høghastighetsbreiband. Denne innsatsen må fortsette hos Staten, Innlandet fylkeskommune og kommunene. Særlig vil jeg utfordre Innlandet fylkeskommune til å legge mer penger i potten, sier Kristiansen.

Dialogmøter i høst

Innlandet fylkeskommune har tatt initiativ til dialogmøter høsten 2020 med de relevante utbyggere i Innlandet, for på den måten være i forkant i diskusjonene om hva som skal til for å kunne forsere utbygging både raskere og mer presist i tiden framover.

Fylkeskommunen vil for 2021 stille krav til egen utbyggingsplan og strategi i samtlige kommuner, for å sikre at kommunene ligger i forkant av prosess med utarbeidelse av søknader, og dialog med potensielle utbyggere og underleverandører lokalt og regionalt.

Innlandet fylkeskommune vil også evaluere 2020-prosessen, for å avdekke hva som kunne vært gjort annerledes hos både utbyggere, kommunene og fylkeskommune.

Faktisk behov én milliard kroner

Fylkesrådmannen er opptatt av å sikre et best mulig breibandstilbud til alle innbyggere i Innlandet. Ved søknadsfristen utløp var det omsøkt prosjekter for over én milliard kroner. Dette er en indikasjon på det faktiske behovet. Fylkesrådmannen vil også trekke fram at kommunene i Innlandet har prioritert breibandsutbygging i stor grad. I gjennomsnitt har kommunene bidratt med mellom 30 og 35 prosent av prosjektkostnadene. Dette er etter fylkeskommunens vurdering et stort bidrag, ikke minst ut ifra hva covid-19 har påført av ekstrakostnader i kommunene.

På bakgrunn av ovennevnte har fylkesrådmannen gjort sin anbefaling om fordeling av breibandsmidlene for 2020. Innstillingen er sendt Nkom innen fristen, med forbehold om politisk behandling.

Her er kommunevis dekningsprosent med bredband over 100 mbit/sekund i de seks valdreskommunene:

KommuneDekningsprosent
Etnedal74 prosent
Nord-Aurdal65 prosent
Sør-Aurdal72 prosent
Vang63 prosent
Vestre Slidre30 prosent
Øystre Slidre38 prosent

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken