Kald og fin frigjeringsdag

Av

Veret er kaldt og omskifteleg om dagen. Men dess betre legg ein merke til dei fine stundene. Frigjeringsdagen i går var ein slik dag.