990 er nå permittert i Valdres, permitterte kan søke om forskudd

De siste tallene viser at 990 personer i Valdres så langt har søkt om dagpenger som følge av permittering, formidler Pernille K. Storødegård, fungerende leder ved NAV Valdres.