Gå til sidens hovedinnhold

Å bygge Innlandet med grønn industri

Norge er i full fart på vei ut av pandemien og inn i en klimaomstilling. Samtidig er vi avhengige av eksport, og når vi skal konkurrere globalt med klimavennlige produkter, må vi se til de solide miljøene i Innlandet vi kan bygge videre på.

Kronikk Dette er ein kronikk, skrive av ein ekstern bidragsytar. Kronikken gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Om lag 40 prosent av norsk eksport er tilknyttet olje- og gass, mens fiskerinæringen som nest største eksportnæring utgjør rundt 10 prosent. Begge næringene er enormt viktige for landet, men størrelsesforholdene tilsier også en sårbarhet. For å sikre en sterk økonomi trenger vi flere bein å stå på, og industriproduksjonen vår henter alt hjem store verdier.

Med ny regjeringsplattform ser vi at flere av Norsk Industris og NHOs råd er lyttet til. Eksempelvis er det bra å se at «tilgang på fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet» prioriteres. Spesielt fordi vi finner et godt utgangspunkt for å bygge en fremtidsrettet norsk økonomi gjennom industrien i Innlandet. Her produseres for eksempel trevarer og boligbygg, kjemiske produkter for byggeindustrien, plasttanker, aluminiumsprofiler, mekanisert utstyr til fiskerinæringen, komponenter til bilindustrien, forsvarsmateriell og motorer til romraketter.

I tillegg er ordlyden i Hurdalsplattformen et gjennombrudd for satsingen på nasjonal legemiddel- og vaksineproduksjon. Det gledes på vegne av Curida at «legemiddelproduksjon» blir nevnt som et satsingsområde flere steder i den nye regjeringsplattformen. Dette gir muligheter for et nytt industrieventyr i Elverum.

Innlandet er kanskje ikke området alle først tenker som regionen med best naturgitte forutsetninger for industri. Til tross for dette har man utviklet verdensledende produksjons- og kompetansemiljøer. Dette skyldes god organisering og velfungerende strukturer for innovasjon og kommersialisering.

Flere industriklynger blant annet Raufossklynga og 7-sterke samler industri med bedrifter i toppklasse. Her finner vi bedrifter som er langt fremme i utvikling av kompetanse som vil være helt avgjørende fremover, enten det dreier seg om lean og digitalisert produksjon, bærekraftig materialbruk eller utvikling av komponenter og utstyr til grønnere produkter.

Vi finner det samme i store deler av Innlandets industri, og derfor er det også så viktig å smi mens jernet er varmt.

LO og NHO lagt fram en felles Energi- og industripolitisk plattform. Denne er et felles svar på hvordan Norge skal få til en offensiv industrisatsing som skaper grønne arbeidsplasser og sikrer velferden. Her setter vi store industrielle ambisjoner.

På tre områder har vi særlige fortrinn: naturressurser, teknologi og kompetanse. Eksempelvis innen batterier. Her vil vi nevne at det var åtte steder i Innlandet som meldte seg for batterisatsingen til Panasonic, Equinor og Hydro. Her er Heggvin utenfor Hamar nå med i finalen. Vardalsåsen I Søndre Land er også en høyaktuell lokasjon for store kraftkrevende prosjekter. Batterier kan bli det neste store industrieventyret i Innlandet.

For å få til alt dette trenger vi målrettet politikk. Bedriftene i Innlandet trenger at politikerne legger til rette. Bedriftene våre har behov for EØS-avtalen, vi trenger rett og god kompetanse og vi trenger god infrastruktur.

Med riktig politikk og økonomisk vilje har vi nå mulighet til å bruke den unike norske kunnskapen til å bygge klimavennlig industri og gripe mulighetene i den globale omstillingen. Men da må vi spille hverandre gode og jobbe på tvers.

Kommentarer til denne saken