Høyre innførte i 2016 en fraværsgrense, som innebærer at dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag har ikke eleven rett på å få karakter i faget. Målet med fraværsgrensen var å redusere fraværet i videregående skole, og på den måten sørge for at flere elever møter opp på skolen, og består videregående opplæring.

Det er nå blitt gitt ut en bok som evaluerer fraværsgrensen. Tallenes tale er overbevisende. Flere elever møter opp til undervisningen, færre elever dropper ut og rektorer, lærere og elver har etter tid sluttet opp mot fraværsgrensen. Forskerne konkluderer med at fraværsgrensen er en suksess målt opp mot intensjonene, og fraværet er redusert med 27 prosent.

Det er på tide at de andre partiene tar innover seg hvilken suksess fraværsgrensen er. Motstanderne har hele tiden siden 2016 kommet med påstander om at fraværsgrensen vil ramme de mest utsatte elvene hardest, og at den vil føre til at de ikke får karakterer. Sluttrapporten viser derimot at dette ikke stemmer. Det er oppsiktsvekkende gode nyheter, som alle partier nå må ta innover seg.

Ved et eventuelt regjeringsskifte står fraværsgrensen i fare. SV har siden 2016 vært en høylytt motstander av fraværsgrensen, og AP har endret mening annethvert år. Venstresiden går i det hele tatt inn for å svekke fraværsgrensen. En fraværsgrense som nettopp sikrer at flere elever fullfører videregående utdanning. Og hvem er det som taper dersom fraværsgrensen blir fjernet? Jo, det er de sårbare elevene. For innføringen av fraværsgrensen har ført til å det nå er lettere å fange opp de elevene som sliter, og rådgivere og skolehelsetjenesten bruker nå mer tid på disse elevene, enn de gjorde før fraværsgrensen. Alle elever fortjener å møte en skole som ser dem, en skole som bryr seg om dem og som stiller krav til dem.

Fraværsgrensen har vært et av mange tiltak for å sørge for at flere elver får fullføre sin videregående utdanning. Vi må nå fortsette satsingen på videregående skole ved å gi alle elever krav på fritt nivåvalg, sørge for at alle elever får gå på den skolen de vil og fortsette å styrke skolehelsetjenesten.

Å stille krav til at elevene møter opp, er å bry seg om elevene. Det er ingen tvil om at fraværsgrensen har vært en suksess, og for Høyre vil det aldri være et alternativ å fjerne den. Jeg håper at de andre partiene også kan se verdien av å beholde fraværsgrensen.