Ad­mi­nist­ra­sjo­nen i Sør-Aurdal har det ekst­remt tra­velt: Får der­for frist fram til juni med å legge fram sku­le­plan

Kva skal skje med sku­le­struk­tu­ren i Sør-Aurdal? Det­te er det hei­tas­te po­li­tis­ke spørs­må­let i kom­mu­nen for tida.