"Administrasjonen bruker her feiltolking av jussen for å ta en "politisk" omkamp i kommunestyret, skriver Eivind Akervold i en e-post til ordføreren

"Det er i grunn ubegripelig at administrasjonen våger å drive politikk ved å ikke respektere formannskapets vedtak. Konklusjonen er at planforslaget skal fremmes, det skal legge ut på høring, det skal vurderes etter lovens regler", skriver utbygger Eivind Akervold i en e-post til kommunen, etter at han har rådført seg med advokater etter at kommuneadministrasjon i Nord-Aurdal valgte å tak opp saken om utbygging på Storstøllie aust til ny politisk behandling.