Ådne (29) er en av nær 3000 valdriser som pendler til en annen kommune enn sin egen, for å tjene til livets opphold: Hit reiser vi for å arbeide

Av

I dag kan vi presentere fersk statistikk som viser hvor sysselsatte fra Valdres reiste for å arbeide i 2019. Brorparten arbeider naturlig nok i hjemkommunen sin, men listen over pendlerkommuner er lang.