Gå til sidens hovedinnhold

Alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett: – Har mistet nærmere 200.000 medlemmer

Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185.000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser en nedgang. Her er nedgangen imidlertid noe mindre, og det samla aktivitetstallet er redusert med 4 prosent, noe som tilsvarer 70.000.

Valdres/Norge: – At den norske idrettsbevegelsen har mistet nærmere 200.000 medlemskap gjennom koronaperioden er alarmerende og alvorlig. Dette går utover oppvekstvilkårene i alle lokalsamfunn, og er en betydelig folkehelseutfordring, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Må ta grep

– Det er helt avgjørende å få en rask gjenåpning av hele norsk idrett. Det å få tilbake utøverne og de frivillige blir jobb nummer én. Alle trinnene i myndighetenes gjenåpningsplan må treffe idretten riktig, samt at det krever gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten, sier Kjøll videre.

Aktiviteten i idrettslagene har i 2020 og 2021 vært langt ifra normal. Likevel har Idretts-Norge vist seg å være tilpasningsdyktig og funnet nye måter å bedrive aktivitet på. Det viser at de aktive medlemmene i større grad blir værende i idretten og kun har en nedgang på 4 prosent. Likevel er idretten helt avhengig av å komme tilbake til mer vanlig drift for å beholde og få tilbake medlemmene sine, og for at aktivitetene ikke skal bli skadelidende. Det skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

– Få tilbake idrettsgleden

– Vårt mål er å skape idrettsglede for alle, det har dessverre ikke vært mulig i 2020 og hittil i 2021. Nå er det viktigere enn noen gang å komme i gang med idretten igjen for å hindre at aktivitetstallene går ned på samme nivå som medlemstallene. Nå må alle gode krefter fra idretten, myndighetene, kommunene og næringslivet finne sammen og gjennomføre et idretts- og frivillighetsløft, sier Kjøll.

Idrettsforbundet har onsdag sendt brev til alle partier på Stortinget for å varsle om den kritiske situasjonen, og for å komme i snarlig dialog med tanke på å diskutere helt konkrete tiltak for å snu situasjonen.

Fakta:

  • Fotball, som er den største idretten, har en nedgang på rundt 20.000 eller 5 prosent, mens nedgangene er henholdsvis 2 og 10 prosent for håndball og langrenn. Andre store idretter med et fall i aktivitetstall er svømming og gymnastikk.
  • Idretten beholder de eldste. Minst nedgang er det i aldersgruppene 13–19 og 20–25 med henholdsvis 2,5 prosent og 2 prosent. For aldersgruppa 26+ er tallet 3,4. Det viser at idretten har klart å bevare de aktive medlemmene i de eldste aldersgruppene.
  • Nedgangen er størst blant de yngste. I aldersgruppa 0–5 år er aktivitetstallet redusert med hele 15 prosent. Dette skyldes trolig at det ble igangsatt få nye barnepartier i 2020, og at alle de som var femåringer i 2019 nå er blitt seks og inngår i gruppa 6–12 år.
  • Minst frafall i Stor-Oslo. Medlemstallene for 2020 viser store fylkesvise forskjeller. I områder der det har vært høy koronasmitte og strenge lokale smitteverntiltak, har ikke medlemstallene nødvendigvis gått ned like mye som i områder med mindre smitte. Et godt eksempel på det er Oslo idrettskrets som har en nedgang i medlemstall på 5,1 prosent, sammenlignet med Nordland som har en nedgang i medlemstall på 18,8 prosent.

Kommentarer til denne saken