Aldri før har Statens naturoppsyn registrert så lite antall døde sauer

Årets beitesesong i Gudbrandsdalen ble den fredeligste sommeren Statens naturoppsyn (SNO) har registrert til nå. Likevel blir rovviltansvarlig Ole Knut Steinset ikke overrasket om saueeierne melder inn store tap.