537 ungdomsskoleelever har svart: -Vi drikker mindre!

En fersk undersøksle viser en stor og gledelig nedgang i antall unge i Valdres som har vært tydelig påvirket av alkohol.