Alle kirkelige handlinger i Valdres avlyses med umiddelbar virkning – unntaket er planlagte barnedåper og gravferder med begrenset antall til stede

I et skriv fra biskopen i Hamar bispedømme torsdag formiddag gjøres det tiltak i forhold til spredning av koronavirus. Alle kirkelige arrangementer avlyses fram til palmesøndag 5. april, og det innføres restriksjoner ved gravferder.

DEL

Hamar/Valdres: Biskop Solveig Fiske viser til eskalerende smittespredning av koronaviruset (COVID-19). Som et resultat av dette, og anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet vedrørende forsamlinger, gis følgende anbefaling til den lokale kirke i hele Hamar bispedømme:

1) Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangementer og opplegg avlyses med virkning fra og med 12. mars til og med palmesøndag 5. april.

Der det er avtalt dåp i perioden, og det er praktisk mulig for dåpsfamiliene, ønsker biskopen at dette kan avholdes med nærmeste dåpsfamilie til stede. Maksimalt 15 personer kan være til stede. Ved flere dåpshandlinger samme dag, skal disse skje individuelt og til atskilte klokkeslett.

2) Gravferdsseremonier avholdes med kun den avdødes nærmeste familie og kun nødvendige ansatte til stede. Maksimalt 50 personer kan være til stede.

3) De til enhver tid gjeldende retningslinjer fra statlige og kommunale myndigheter skal overholdes. Hvis disse er strengere enn den anbefaling som gis av biskop, skal statlige og kommunale myndigheters retningslinjer sjølsagt følges. Det må gis særskilt oppmerksomhet til reinhold og desinfisering av alle seremonirom.

4) I denne situasjonen er det viktig å kommunisere at kirka vil betjene befolkninga, herunder samtaler og soknebud. Samtidig må smittevernrådene overholdes. Biskopen ber om at den lokale kirke vurderer å holde kirkerommet åpent i den tida det var planlagt gudstjeneste. Dette avgjøres lokalt basert på ressurssituasjonen og må skje innenfor rammen av nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer, herunder adgangskontroll med maksimalt 15 personer til stede, holde avstand, strenge reinholdstiltak mv. Det kan der legges til rette for lystenning og bønn. Det henvises for øvrig til NRKs radiogudstjenester og www.kirken.no/hamar. .

5) Man kan holde seg oppdatert på www.kirken.no/hamar. Der oppdateres informasjon fortløpende.

Brevet er undertegnet biskop Solveig Fiske og seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken