Alle vil spille frisbeegolf

29. September 2019 åpnet ordføreren Valdres Discgolfpark ved storhallen ved Leira. Det viste seg å bli svært populært, og den skogpregede 18-hullsbanen blir brukt fra morgen til kveld, spesielt nå på sommeren.