Amazon etablerte seg nylig i det svenske markedet, og har med det innledet en ny æra innenfor nordisk varehandel. Det er all grunn til å tro at det norske markedet står for tur innen kort tid, og også Innlandets bedrifter må stålsette seg for det som venter. Det innebærer å vurdere egen strategi.

«Getting Amazoned» – det er begrepet som benyttes for å karakterisere bedrifter som ser salgstallene stupe som en følge av at Amazon har inntatt deres bransje. Gjennom å bygge et økosystem som søker å kontrollere hele verdikjeden har de vokst til en mastodont som omsatte for knappe 400 milliarder dollar i 2020. Equinor omsatte til sammenligning for om lag 12 prosent av dette i samme tidsperiode.

Amazon har utviklet suksessrike løsninger innenfor digital handel, musikktjenester, strømmetjenester, e-sport og mer, og har en markedsmakt i USA som tillot dem å presse det amerikanske postvesenet til å starte med søndagsleveringer. Dette siste fikk daværende president Trump til å klage over at Amazon brukte posttjenesten som sin private leveransegutt.

De gjør alt dette for å kunne levere på kundeløftet deres. Et kundeløfte som innebærer at de skal levere et enormt utvalg varer, til lave priser, raskt. Alltid og uten unntak. Så kompromissløst har de gått til verks, at det i fjor kom frem at ansatte urinerer på flasker i frykt for represalier for tiden det tar å gjennomføre et dobesøk.

For Amazon er kjent som en versting når det gjelder arbeidsforhold. Den internasjonale faglige samorganisasjonen kåret Amazon til verdens verste arbeidsgiver i 2014. Og siden har bekymringsmeldingene kommet på løpende bånd. Men kundene har fortsatt å handle.

Faktisk skårer Amazon konsekvent over 90 prosent på kundetilfredshetsundersøkelser. Sannsynligvis nettopp fordi de leverer. Igjen og igjen og igjen. Både i form av pakker og kundeservice. En markedsandel innen e-handel i USA på hele 39 prosent understreker poenget.

Når Amazon nå beveger seg inn i Sverige er det grunn til å tro at mønsteret kan repetere seg også i Norden. For selskapet viser en ekstrem evne til å ta markedsandeler også i nye markeder. Selv om selskapet ennå ikke har signalisert at Norge står for tur, viste nettstedet Shifter til at stillingsutlysningene deres i Sverige antydet snarlig inngang i Finland, Danmark og Norge.

Konsekvensen vil være at presset på varehandelen, også i Innlandet, vil øke. Både fysisk og digitalt. Det har igjen konsekvenser for lokale bedrifters salgsstrategier. Det som fungerer i dag, fungerer ikke nødvendigvis i morgen, og virksomhetene i regionen bør derfor allerede i nå gjøre seg opp egne tanker om hvordan de skal unngå å bli «Amazoned». For noen taper og noen vinner når selskapet lanserer sin plattform i Norge. Og bedriftene kan påvirke hvilken side av streken de havner på.

En del av dette handler om hvorvidt man skal omfavne Amazon som salgskanal eller utarbeide strategier for å overleve utenfor deres plattform. Amazon er en god annonseringsplattform og gir mulighet for å nå svært mange kunder på én markedsplass. Men de som skal lykkes der må jobbe mye med egen strategi og sette seg inn i økosystemet på forhånd. Amazon tar seg godt betalt for synlighet, og da er det viktig å sikre fullt utbytte av hver investerte krone.

Uavhengig av om man vil inn på plattformen eller ikke, vil Amazons inntreden øke forventningene til kundeopplevelser hos alle. Derfor bør Innlandsbedrifter se på verdiforslaget Amazon tilbyr i Sverige, og jobbe for å tilby tilsvarende eller bedre i Norge. Det innebærer å behandle kundene som individer og tilby relevant informasjon i rett kanal til rett tid. Dette er betydelig lettere å klare om man har data og innsikt i egne kunder.

Butikker uten lojalitetsprogrammer bør etablere slike, eller fremskynde implementeringen. Virksomheter som klarer å kombinere datadrevne måter å jobbe på, definere kundereisen, gjøre nødvendige investeringer i teknologi og sette kunden i sentrum, har kommet et langt stykke på vei.

Norske bedrifter har også et ekstra ess i ermet fordi den norske forbrukeren er samfunns- og miljøbevisst. Dette gir en mulighet for Innlandsbedrifter til å ta en ledende posisjon på bærekraft i årene som kommer. Det er et konkurransefortrinn som bør forvaltes som gull, og veves inn i kundeløftet der det er mulig.

Amazons ventede inntreden i det norske markedet kan gi både utfordringer og muligheter. Uavhengig av utgangspunkt kreves det av Innlandsbedriftene at de vurderer egen strategi og forbedrer den for å overleve i en ny æra innenfor norsk varehandel.