Black Fri­day på Amfi Vald­res: – Stil­le fra mor­ge­nen, men tok seg opp ut­over da­gen

Kan­skje er Black Fri­day litt "ut" i Vald­res el­ler kan­skje har folk hand­let litt hele uka? Ved Amfi Vald­res på Lei­ra var det grei tra­fikk, men ikke slik at det var kø­til­stan­der ved kas­se­ne på fredag.