An­leggs­lei­ar Inge Martinsen i Aldesa vart tak­ka av i Rødølstunnelen med å få per­son­leg inkasso på gaf­fel­truck

Inge Martinsen vart hyra inn til elek­tro­ar­bei­det i Rødølstunnelen av det spanske selskapet Aldesa i ok­to­ber 2018 og tok over som an­leggs­lei­ar for elek­tro­ar­bei­det i tun­ne­len då den førre an­leggs­lei­a­ren, Brian Al­faro, slut­ta.