Anders Sundvold fikk besøk av stortingsrepresentantene Sverre Myrli og Rigmor Aasrud ved Leira stasjon

Det er ikke bare lokale folk som har skrytt av «nye» Leira stasjon. Også stortingsrepresentantene Sverre Myrli og Rigmor Aasrud la turen om Leira og Valdres sist uke for å møte Anders Sundvold og se stasjonsbygningen. Da fikk de også en oppfordring om å få frigitt arealer i Aurdal sentrum, til boligbygging.