Aner håp for at naturen kan vinne i siste runde

- Jeg vet ikke om noen, verken hyttefolk eller bygdefolk i Aurdal, som er positive til bygging av hytter opp mot snaufjellet på Aurdalsåsen slik som utbygger vil med «Storstøllie aust».