Anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen kommer ikke i gang igjen-entreprenøren har hevet kontrakten

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.