BAGN: Det ble, ifølge Politiet i Innlandet sin Twitter-konto, utstedt 23 forenkla forelegg samt en anmeldelse med beslag for hastighetsovertredelser.

Et par forenkla forelegg for mobilbruk ble også utstedt.

Høgeste hastighet ble målt til å være 121 km/t i 80-sonen.