Anmeldelser i Valdres fra 2018 til 2019: Økte fra 471 til 605 lovbrudd

Innlandet politidistrikt mottok 19.399 anmeldelser i 2019, som var en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2018 med 20 041 anmeldte forhold. Men, i Valdres økte antallet anmeldelser, med 471 lovbrudd i 2018 til 605 lovbrudd i 2019.