Anna-Merete Brusletten: – Vi jobber med å få til en verdig avslutning på skoleåret

Koronasituasjonen har laget utfordringer for både lærere og elever. Nye undervisnings- og læresituasjoner er blitt etablert og satt i verk, så å si over natta. Og det har virket!