Enten du er på gjennomreise eller leiter etter en parkeringsplass på Fagernes i disse dager, kan du fort risikere å få en dårlig opplevelse.

Det merkes nødvendigvis at grusbanen og parken ikke kan brukes til parkering denne sommeren på grunn av anleggsarbeidet som foregår her. Dessuten er det en kjent problemstilling hver sommer og også delvis i forbindelse med noen av høgtidene med stor utfart, at trafikkavviklinga gjennom Fagernes til tider kan være svært krevende.

Det er nesten konstant køtilstander og vanskelig å sikre en trafikkavvikling uten at det medfører venting og frustrasjon. Noen har kanskje også friskt i minne sommeren da det måtte settes inn parkeringsvakter på Leira for å håndtere trafikkmengda. Situasjonen er klart forverret dette året ved at grusbanen ikke kan brukes.

Resultatet av slik situasjonen nå fortoner seg, kan veldig fort bli at mange heller velger å kjøre forbi Fagernes og drar til en plass som har lagt til rette for parkering. Faktisk er det en realitet at Fagernes trenger alle de kundene og besøkende de kan få for å holde liv i tilbudene som finnes her. Bysentrum er som sagt litt av pulsen i dalføret vårt og er på mange vis viktig for liv og utvikling her. Her trengs helt klart utvikling og ikke reversering.

Utbygginga som foregår i Parken betyr nødvendigvis et løft for sentrum av Fagernes, og kan på sikt bidra til å trekke flere mennesker hit, ikke minst at folk bruker mer tid her når de først stopper. Samtidig er det viktig at man ikke glemmer realitetene når man driver med «byplanlegging».

Slik Fagernes er rigget er man tvingende avhengig av å legge til rette for at folk som har planer om å stoppe opp her, kommer fram og finner en parkeringsplass ganske problemfritt. Slik er det nok ikke alltid nå. Blant anna er det en realitet at mange ansatte og besøkende, eksempelvis til VLMS, opptar parkeringsareal som i realiteten er forbehold kunder til butikkene i sentrum. Vi tenker ikke minst på rivetomta i forlengelsen av Fagernes kjøpesenter.

Derfor er det også på høg tid at man tar utviklinga et steg videre, og begynner å tenke på å etablere en form for parkeringshus i sentrum av Fagernes. Nødvendigvis vil en løsning for omkjøringsvegen forbi sentrum være en forløser for nye og framtidsretta løsninger. Dette vet vi uansett vil ta tid, det kan ta et tiår eller to, eller enda flere år før ny E16 blir erstattet gjennom sentrum av Fagernes. Eller om den noen gang vil komme.

Derfor må planlegginga av Fagernes skje uavhengig av dette. Det må også etableres bedre løsninger for å sikre at vi slipper de ørkesløse køtilstandene gjennom sentrum. De er også en trussel mot trafikksikkerhet og ikke minst for brann, redning, politi, og ambulansetrafikken.