Gå til sidens hovedinnhold

Ansvarsfraskrivelse og bortforklaring fra Ap og Sp i Innlandet

Ap og Sp i fylkeskommunen prioriterer midler til fylkets byer fremfor distriktene. Dermed bryter de med den politikken de kaster blår i øynene til velgerne om. Særlig gjelder dette Sp, som kaller seg «distriktspartiet».

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I et innlegg i avisa Valdres 15. august skriver fylkespolitikerne Sjur Strand (Ap) og Haldor Ødegård (Sp) at regjeringen gir for små bevilgninger til samferdsel i fylkeskommunene med liten befolkningstetthet, da midlene fordeles etter begrepet samfunnsnytte, som gjør at sentrale strøk blir vinneren.

Les også

Senterpartiet og Arbeidarpartiet krev meir midlar til fylkesveg

Etnedal Frp er enig i at dette kriterium for fordeling blir for ensidig og skjevt, og vi har lenge argumentert for at det uansett må være en minstestandard. Slik som Steinsetbygdvegen, hovedvegen gjennom Etnedal som går frem til regionsenteret Fagernes og er svært viktig for forbindinga til kommunesenteret Bruflat og videre sydover, samt Venstrevegen som er viktig til E16/Fagernes/Oslo m.v., må utbedres snarest.

Steinsetbygdvegen og Venstrevegen er skandaløst dårlige og er en fare for kjørende og myke trafikanter. Vegene er svært belastende for fastboende, fritidsbeboere, turisme og ikke minst skoletransport, utrykningskjøretøy og næringslivet. Det er flere fylkesveger på sidene av dalen som også er dårlige og trenger utbedringer.

Steinsetbygdvegen er ett stort utbedringsprosjekt med en lengde på om lag 19 km fra Flatøydegard til Nord-Aurdal grense. Svært dårlig underlag (manglende forsterknings- og bærelag), må breddes til minst 6,5 m slik at lastebiler og busser kan møtes og linjeføring må bedres. Vegene er helt avgjørende for bosetning og utvikling, d.v.s. for at Etnedal kommune skal kunne bestå som egen kommune.

Les også

Manglende utvikling og manglende politisk vilje fra Innlandet fylkeskommune

Ap og Sp skylder på for lite penger fra regjeringen for manglende utbedring/bygging av veger i fylkeskommunen. Etterslepet er svært stort, og det er dratt på i løpet av mange 10-år, gjennom sosialistiske – og borgerlige regjeringer. Ap, Sp og SV må mellom annet ta stort ansvar for sin regjeringstid fra 2005-2013. I Etnedal skjedde nærmest ingen ting i denne perioden. I den borgerlige perioden fra 2013-2021 har det tross alt skjedd en del i Etnedal. Men det står igjen mye som må utbedres snarest.

I behandlingen av budsjettet for 2021 i Innlandet fylkeskommune hadde Frp forslag om at fylkesvegene skulle får ekstrabevilgning på nær 240 mill. kr til utbedring, asfaltering m.v. Sp stemte imot. Sp som utgir seg for å ivareta distriktene, gjør altså det stikk motsatte hos oss. Fylkeskommunen støtter i stedet rådyre sykkelvegprosjekter i byene.

Les også

Latterleg dårlege fylkesvegar

Eksempel er Hans Mustads gate i Gjøvik, som er relativt kort strekning hvor deler er bygd om fra to- til enveiskjøring og røde sykkelfelt på hver side med gangfelt utenfor, utført med massiv granitt kantstein og markeringsstriper. Dette er utførelse til over 82 mill. kr. På toppen ble løsningen dårlig for utrykningskjøretøy. Andre dyre sykkelvegprosjekter er på tur. Vi i Etnedal Frp mener at først må distriktene få kjørbare veger før det bygges rådyre sykkelveger i vårt fylke.

I den borgerlige regjeringsperioden fra 2013-2021 er det løyvd betydelig mer fra regjeringen til fylkesveger enn i perioden 2005-2013. Problemet er at midlene ikke er øremerket til formålet, og da tar fylkespolitikerne seg den friheten de har til å bruke dette til andre saker. Fylkespolitikerne bærer derfor et stort ansvar for underprioriteringen av fylkesvegene.

Strand og Ødegård anklager Frp for å bidra til sentralisering. Faktum er at det har vært en strøm til «maurtua» gjennom lange tider og mange regjeringer fra begge sider, som skyldes sammensetningen av næringsliv, kompetansemiljø, økonomi m.v.

I perioden 2005-2013 med Ap, Sp og SV i regjering, var nedleggingen av gardsbruk svært høg, sauebruk enormt høgt. Deretter steg antall sauebruk de første tre årene med borgerlig regjering. Det var stor sentralisering av meierivirksomhet rundt 2011-2013, hvor m.a. Tine i Røn ble lagt ned og overflyttet til Kalbakken i Oslo. Mange arbeidsplasser i Vestre Slidre ble borte. Sp greide ikke eller manglet motivasjon for å gjøre noe, bøndene skulle tross alt få litt mer betalt for melka etter flyttingen.

I en grend i Åsnes kommune legges det ned skole med 140 elever, barnehage og sykehjem. Kommunen er SP- styrt. Frp har jobbet hardt for å unngå disse nedleggingene.

Disse eksemplene viser dessverre at Sp har mistet fokus i distriktspolitikken, i hvert fall mangler handlingsevnen, som er det vi politikere velges for å utøve. Ap er dessverre ikke det spor bedre.

Frp jobber hardt for å bygge hele Norge – også distriktene. Samferdsel og arbeidsplasser må først på plass.

Kommentarer til denne saken