Åp­net svøm­me­hal­len til Bei­to­stø­len Hel­se­sport­sen­ter igjen etter fem måneder

Artikkelen er over 1 år gammel

Et­ter en fem må­ne­der lang re­ha­bi­li­te­rings­pe­rio­de med stengt bas­seng, klip­pet sty­re­le­der Tove Lin­nea Brand­vik sno­ra for bas­sen­get ved Bei­to­stø­len Hel­se­sport­sen­ter på fredag.