En sjelden virussykdom som gir utslett over hele kroppen, er påvist flere steder i Europa, deriblant i Sverige. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

Folkehelseinstituttets (FHI) kartlegging viser at det har vært ni tilfeller av apekopper i Storbritannia, fem i Portugal og åtte i Spania. Torsdag formiddag ble det også kjent at en person i Stockholmsregionen er blitt smittet av virussykdommen, ifølge svenske Folkhälsomyndigheten.

Dette er første gang det er rapportert smittekjeder i Europa der de smittede ikke har vært på reise til områder i Afrika der denne sykdommen finnes, eller har hatt kontakt med andre smittede personer, ifølge FHI.

– Det er uvanlig at det rapporteres så mange tilfeller, og at de smittede ikke har vært på reise til Vest-Afrika. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, sier fungerende avdelingsdirektør Siri Feruglio ved FHI.

Få tilfeller i Europa

Mange av tilfellene som er oppdaget i det siste, er blant unge menn som har sex med menn, opplyser instituttet.

– Det har tidligere kun vært noen få tilfeller av apekopper i Europa, alle i Storbritannia (i 2018, 2019 og 2021). Alle disse tilfellene hadde vært på reise til Nigeria eller hatt tilknytning til en annen smittet person.

Apekopper er vanligvis mest utbredt i Kongo, men har også spredt seg til andre land i det sentrale Afrika.

Sjeldent alvorlig

Ifølge FHI gir apekopper et sykdomsbilde som minner om kopper, men den er mye mindre smittsom og har lavere dødelighet. Det er snakk om feber og vannkopplignende utslett.

– Sykdommen er vanligvis mild, og de fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av noen uker. Noen vil utvikle hudarr, skriver instituttet.

Sykdommen smitter fra dyr til mennesker, men kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett eller dråper.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at de samarbeider med Storbritannia og europeiske helsemyndigheter om håndteringen av utbruddene.

(©NTB)